Skip to content

Notulen

Bekijk de notulen

MR

Naast het bestuur is de medezeggenschapsraad (MR) een belangrijk toetsings- en adviesorgaan voor de directeur-bestuurder en het team. Gewichtige besluiten kunnen alleen worden genomen na advies of instemming van de MR. De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

Heeft u een vraag voor de MR, dan kunt u een mail sturen naar: mr@bsdemeent.nl.

Kris Dekkers

  • Leerkracht groep 2B
  • MR lid

Michelle Hendriks

  • Leerkracht groep 6A
  • MR lid

Han Janssen

  • Leerkracht groep 7B
  • MR lid

Daan Volleman

  • MR lid

Anne van Buul

  • MR lid

Lieke van Boxtel

  • MR lid