Skip to content

Missie, visie en kernwaarden

Missie
We willen onze leerlingen, in een welkome omgeving, kwalitatief goed onderwijs bieden waarbij zij vertrouwen hebben in zichzelf en zich optimaal kunnen ontwikkelen ter voorbereiding op hun toekomst.

Visie

  • We bieden ’gewoon heel goed’ onderwijs.
  • We bevorderen samen met ouders de ontwikkeling van leerlingen voor het “leren leren”.
  • We begeleiden leerlingen om op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.
  • We maken leerlingen bewust van hun rol in de maatschappij en hun bijdrage daaraan.
  • We bevorderen een omgeving die nieuwsgierigheid stimuleert en leerlingen aanmoedigt om zich te kunnen verwonderen en te ontdekken.

Daarbij handelen we altijd vanuit onze kernwaarden samenwerken, respect en vertrouwen.

Samenwerken
Samen is ons sleutelwoord. Het komt overal tot uitdrukking. Leerlingen werken samen in de groep; zowel tijdens de instructie als andere activiteiten hanteren we coöperatieve werkvormen. Wij als school voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We leren van en met elkaar en vieren samen onze mooie momenten. We zijn trots op elkaar. Samen staan we sterk!

Respect
Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van onze leerlingen. Leerlingen en ouders worden gezien en gehoord. We betrekken hen bij de afspraken die we maken. We gaan in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Goede relaties zijn voor ons het fundament. Wat we geven aan ouders en leerlingen, verwachten we ook van hen. Wederzijds respect, daar gaan we voor.

Verantwoordelijkheid
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en ontwikkeling. Elkaar feedback geven én feedback ontvangen hoort hierbij.

Er zijn afspraken gemaakt over hoe je je gedraagt in de school:

▪ Wij houden de school netjes schoon.
▪ Wij gedragen ons rustig in de school (lopen, praten en werken).
▪ Wij zeggen en doen dingen die voor een ander en jezelf fijn en prettig zijn.