Skip to content

Ondersteuning

Naast de leerkracht zijn er meerdere medewerkers die leerlingen ondersteunen, afgestemd op de behoeften van het kind. Denk hierbij aan onze onderwijsassistenten, maar ook aan taal/lees- en rekencoördinator, de coördinator hoogbegaafdheid en de remedial teacher. Deze ondersteuning kan zowel in kleine(re) groepen als op individueel niveau plaatsvinden.

Onze interne kwaliteitsondersteuners zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de onderwijskwaliteit. Samen met de directie stellen zij het ondersteuningsbeleid vast en bewaken de uitvoering daarvan. De kwaliteitsondersteuners hebben regelmatig overleg met de leerkrachten en directie over leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Zij vervullen hierbij een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten. De kwaliteitsondersteuners sluiten aan bij oudergesprekken, indien de ondersteuning van een kind daarom vraagt.

Tevens maken we als school gebruik van externe ondersteunende expertise zoals een orthopedagoog en gedragsspecialist. We werken hierbij samen met onder andere Kempenkind en De Rungraaf.

In onze ondersteuningsstructuur staan de vijf niveaus van ondersteuning uitgebreid beschreven. Deze is te vinden op deze website onder het kopje “Info”.