Skip to content

Vertrouwenspersonen

Als leerling of ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste problemen/meldingen in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en/of de directeur aan te spreken. Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of het probleem/de melding naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u liever niet zelf met de betrokkenen in gesprek wilt gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersonen op school. De interne vertrouwenspersonen van de Meent zijn Naoual Ait el Maate en Hanneke Hoevenaars.

De interne vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De klachtenregeling is te vinden op deze website onder het kopje “Info”.

Hanneke Hoevenaars

  • Leerkracht groep 3A
  • Vertrouwenspersoon

Naoual Ait el Maate

  • Leerkracht groep 8A
  • Vertrouwenspersoon