Skip to content

Vertrouwenspersonen

Als leerling of ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste problemen/meldingen in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht, intern begeleider en/of de directeur aan te spreken. Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of het probleem/de melding naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u liever niet zelf met de betrokkenen in gesprek wilt gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen:

Hanneke Hoevenaars: j.hoevenaars@bsdemeent.nl
Naoual Ait el Maate: n.maate@bsdemeent.nl

Het kan zijn dat u een melding/ probleem niet op school of met de interne vertrouwenspersoon wil of kan bespreken. In dat geval kan ook contact worden opgenomen met onze onafhankelijke externe vertrouwenspersonen. De Meent werkt met twee externe vertrouwenspersonen van Vertrouwenswerk.

Contactgegevens externe vertrouwenspersonen:

Annelies de Waal: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
Eefje van Antwerpen: eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Voor meer informatie over Vertrouwenswerk verwijs ik u graag naar hun website www.vertrouwenswerk.nl

Hanneke Hoevenaars

  • Leerkracht groep 3A
  • Vertrouwenspersoon

Naoual Ait el Maate

  • Leerkracht groep 8A
  • Vertrouwenspersoon