Skip to content

Leerlingenraad

Natuurlijk zijn de leerlingen zelf de beste graadmeter om te leren en horen wat er leeft in de school. Daarvoor hebben we op de Meent een leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Zij vergaderen een keer per maand met de directeur om te bespreken wat de leerlingen belangrijk vinden en ideeën uit te wisselen.

Leerlingenraad