Skip to content

Team

Op de Meent werken 35 medewerkers elke dag met hart en ziel samen met uw kind. Maar dat kunnen we onmogelijk alleen. Het bestuur, de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad zijn belangrijke advies- en toetsingsorganen om de school vorm te geven. Onze interne vertrouwenspersonen zijn een luisterend oor voor medewerkers, leerlingen en ouders. De oudercommissie is onmisbaar om alle leuke activiteiten door het jaar heen mee te helpen organiseren.