Skip to content

Bestuur

Elke school heeft een bestuur dat toezicht houdt en uitvoering geeft aan het reilen en zeilen van de school. Op de Meent bestaat het toezichthoudend bestuur al sinds de oprichting uit ouders, dit doen zij op vrijwillige basis. Op deze manier borgen we een directe betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkelingen van de school. Naast de toezichthouders bestaat het bestuur uit een uitvoerend directeur-bestuurder, die verantwoordelijk is voor de gehele dagelijkse gang van zaken. De directeur-bestuurder is verantwoording verschuldigd aan het toezichthoudend bestuur.

Heet u een vraag voor het bestuur, dan kunt u een mail sturen naar: bestuur@bsdemeent.nl.

Michel Herps

  • Directeur/Bestuurder

Bart Kusters

  • Voorzitter

Myrte Weterings

  • Penningmeester

Noud Steffens

  • Secretaris

Simon den Uijl

  • Lid

Esther de Vries

  • Lid

Sanne Coppelmans

  • Lid