Skip to content

Oudercommissie

De school kan onmogelijk alle activiteiten zelf organiseren. We zijn dan ook enorm blij met de inzet van veel ouders in onze oudercommissie, deze bestaat uit klassenouders, de activiteitencommissie en de versiercommissie. Samen zijn zij heel actief in het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, het schoolreisje, de Lentemarkt en carnaval. De ouderverenging houdt toezicht op de uitgaven voor al deze activiteiten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.