Skip to content

Ons onderwijs

Onderwijs, goed onderwijs, is een samenspel van school en ouders. Op onze school streven we ernaar dat alle leerlingen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze nodig hebben, passend binnen de grenzen en mogelijkheden van onze school. De leerkrachten zijn de eerst verantwoordelijken, ze geven het dagelijks onderwijs en zijn het best op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Via regelmatige oudergesprekken bespreekt de leerkracht deze ontwikkeling samen met de ouders.