Skip to content

Wie zijn wij?

Op de Meent gaan dagelijks 400 leerlingen met veel plezier naar school. Ons team bestaat uit 35 collega’s, variërend van leerkracht tot conciërge met één gezamenlijk doel, namelijk alle leerlingen een fijne en goede schooltijd geven, waarin ze kunnen groeien, leren en ontdekken in een veilige omgeving.

Op de Meent leggen we de basis voor kwalitatief onderwijs met een simpele filosofie: ‘Gewoon heel goed onderwijs’. We betrekken daarbij alle aspecten van het leerproces, en dagen onze leerlingen én leerkrachten uit om hun volledige potentieel te bereiken. Daarbij hebben we nadrukkelijk ook oog voor het welbevinden van onze leerlingen en zijn we ons bewust van ons voorbeeldgedrag. We gaan verder dan het klaslokaal en werken samen met ouders om het eigenaarschap van leerlingen te bevorderen, om hen onder andere te ondersteunen in het ‘leren leren’, maar ook om het welbevinden van onze leerlingen nauwlettend in beeld te houden. Deze actieve betrokkenheid en samenwerking tussen school en ouders creëren een krachtige (leer)omgeving.

In onze gemeenschap hechten we waarde aan het begeleiden van leerlingen in het opbouwen van prettige sociale interacties. Een veilige omgeving waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, is cruciaal voor een optimale leerervaring. Onze school stimuleert een ontdekkende houding, waarbij we een nieuwsgierige geest en ruimte voor verwondering aanmoedigen. We willen dat onze leerlingen de wereld om hen heen verkennen met openheid en creativiteit, waardoor ze niet alleen kennis vergaren, maar ook een liefde voor leren ontwikkelen. We inspireren onze leerlingen om zich bewust te zijn van hun rol in de maatschappij en geloven dat elk kind het vermogen heeft om positieve verandering te brengen. De Meent heeft dan ook een leerlingenraad waarin leerlingen een stem krijgen.