Skip to content

Passend onderwijs draagt bij aan de beste ontwikkeling voor ieder kind

De Meent is betrokken in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO De Kempen. Een van onze ouders heeft zitting in de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Vanuit onze zorgplicht stemmen we ons onderwijs zoveel mogelijk af op de mogelijkheden en behoeften van elke leerling.

Zoals beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel bieden we basisondersteuning en lichte ondersteuning op bijvoorbeeld dyslexie en meer- en hoogbegaafdheid.