Skip to content

De oudervereniging (OV) van de Meent draagt zorg voor een goede besteding van de middelen uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld om leuke activiteiten (zoals schoolreisjes, kamp, vieringen) voor de leerlingen te realiseren. Dit zijn activiteiten die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de rijksbijdrage die de school ontvangt. Ieder jaar stelt de oudervereniging de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt deze55,– per leerling. Voor de facturatie maken wij gebruik van WIS Collect. U ontvangt een e-mail van school, verstuurd vanuit WIS Collect. Overigens doen alle leerlingen mee aan al deze extra activiteiten, ongeacht of de bijdrage wel of niet is betaald. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de bijdrage te voldoen, dan kunt u indien gewenst contact opnemen met de directie, er zijn namelijk instanties die u hiermee kunnen helpen.