skip to Main Content

‘De Meent wil voorvechter zijn in talentontwikkeling en leerlingen helpen hun grenzen te verleggen, waardoor ze het beste uit zichzelf halen en optimaal.”

Wij versterken kinderen door hun nieuwsgierigheid en talenten te stimuleren door in elk kind de held, de onderzoeker en de creator naar boven te halen.

We proberen om een rijke inspirerende en eigentijdse leeromgeving te scheppen en we doen ons best om met passie de schoolvisie tastbaar maken voor kinderen.

We willen van betekenis zijn door zelfbewuste en zelfverantwoordelijke leerlingen af te leveren die in hun eigen kracht staan en kritisch vermogen bezitten.

We handelen vanuit bevlogenheid, een kritische houding en de wil om te verbinden met leerlingen, ouders, partners in de omgeving en elkaar.

We willen standaardisatie doorbreken en leren van diversiteit. We willen verrassende verbindingen tot stand brengen en een ontdekkende en ontwerpende houding stimuleren. We willen uit chaos een nieuwe orde laten ontstaan.