Ga naar hoofdinhoud
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038 Contact

We versterken samenwerking

 • Door elkaar op te zoeken, van elkaar te blijven leren en gezamenlijke initiatieven te nemen om vernieuwend onderwijs te ontwerpen.
 • Door onderlinge kwaliteiten te koppelen vanuit vertrouwen in eigen kunnen en vertrouwen in collega’s en kinderen.
 • Door diversiteit te koesteren vanuit ieders eigenheid. We halen het beste uit leerkrachten en kinderen.
 • Door voortdurend in dialoog te zijn met ouders en andere belangengroepen.
 • Door een De Meent communitygevoel te realiseren en waar mogelijk in co-creatie toekomstgericht onderwijs vorm te geven.

We bieden ruimte voor eigen keuzes en ontwikkeling

 • Door kinderen en professionals uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.
 • Door eigen wijsheid en talenten te tonen.
 • Door kinderen te laten dromen en te vertrouwen in zichzelf.
 • Door maximale kansen te creëren en ieders kwaliteiten te benutten.
 • Door ruimte te geven aan team, kinderen, ouders en partners om individuele passie en interesse tot ontwikkeling te laten komen.

We lopen voorop in toekomstgericht onderwijs

 • Door de mogelijkheden van ICT te benutten en daarmee de echte en digitale wereld te verbinden.
 • Door in mogelijkheden en kansen te denken
 • Door creatief in te spelen op veranderende omstandigheden
 • Door verbindingen te leggen met het bedrijfsleven en projecten wetenschap en techniek