Skip to content

Teamleren: pedagogisch en didactisch meesterschap

Wij zijn een lerende school (een learning community) waar leerkrachten elkaar inspireren tot pedagogisch en didactisch meesterschap. Leerkrachten zetten daarbij hun talenten en kwaliteiten in om kinderen te stimuleren tot leren. Pedagogisch en didactisch meesterschap komt tot uitdrukking in:

  • modern en toekomstgericht onderwijs
  • een professioneel team van leraren met regelruimte en verantwoordelijkheid
  • ‘up to date’ kennis en vaardigheden die zich continu ontwikkelen
  • samenwerking met ouders
  • respect voor ieders eigenheid en kwaliteiten, achtergrond, religie en mogelijkheden.

Het vak van ‘Leerkracht’ is een ambacht dat wij als geen ander verstaan. Wij hechten waarde aan onze professie en onze beroepsgroep en delen onze kennis en kunde met de ouders en andere stakeholders om het leren en opgroeien van leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Vanuit onze betrokkenheid en passie blijven we leren (met elkaar en afzonderlijk) om maximaal inspirerend onderwijs te geven. Jaarlijks hebben wij circa 5 studiedagen, waarbij professionalisering centraal staat, gekoppeld aan de thema’s van onze schoolontwikkeling. Zie schoolplan.

Individueel leren – professionalisering leerkracht

Onderwijs en verbetering van het onderwijs ontwikkelt zich door toedoen van de leerkracht. Van die ontwikkeling is de leerkracht zelf de regisseur. De leerkracht onderzoekt, onderneemt en ontdekt wat nodig is om meer tools en vaardigheden te krijgen om nog beter onderwijs te geven. Daarbij hoort collegiale consultatie, reflectie op het eigen werk en kunnen filteren van grote hoeveelheden informatie. Doen wij de goede dingen en doen wij de goede dingen goed? De schoolleiding bevordert de cultuur van leren en faciliteert de mogelijkheden tot professionalisering. De leerkrachten kunnen zich scholen tot expert. Op de Meent hebben wij experts op het gebied van taal/lezen, meer- en hoogbegaafdheid, ICT en gedrag. Onze kwaliteitsondersteuner is expert op het gebied kwaliteitszorg en passend aanbod voor elk kind.