Skip to content

It takes a village to raise a child

‘It takes a village to raise a child’. De Meent wil die community vormgeven door goede samenwerking tussen professionals, ouders, vrijwilligers, ondernemers, de gemeente en andere betrokken in de omgeving. Door hen actief te betrekken bij het onderwijs aan kinderen, maken we wereld voor de kinderen groter. Dit is op school onder andere te zien in ons atelierleren, de deelname aan de Dutch Technology Week en gastlessen van ouders. Meer informatie hierover vindt u in onze nieuwsbrief.

Goede afstemming met ouders

Niemand kent uw kind zo goed als u. Uw mening is dan ook van grote waarde. Wij zoeken dan ook actief het partnerschap met u op. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod zo goed mogelijk aansluit op de behoeftes van uw kind.