Skip to content

Samenwerking met bedrijven en instellingen

De Meent werkt nauw samen met de lerarenopleiding van Hogeschool De Kempel. De meeste van onze stagiaires komen daar vandaan en wij ondersteunen hen bij het samen leren op de werkplek.

Onze school heeft contacten met verschillende bedrijven in de Regio Brainport, waardoor wij ontwikkelingen kunnen ondersteunen in het kader van Excellentie,Wetenschap en Techniek educatie. Door onze voortrekkersrol in ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren kunnen we bedrijven interesseren om hun concrete praktijkvoorbeelden te verbinden aan onze onderwijsprojecten.