skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij en hebben handvatten nodig om hiermee om te gaan. Naast kennis vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan. Met respect voor anderen, tolerantie en zorg voor elkaar. Wij leren leerlingen goed samen te leven en samen te werken met anderen. Onder de noemer burgerschapsvorming willen we leerlingen wereldwijs maken. Dat betekent dat ze kennis hebben van andere culturen en kunnen omgaan met diversiteit, dat ze sociaal weerbaar zijn en dat ze verantwoordelijkheid hebben voor de ander en de omgeving. In feite kunnen we burgerschapsvorming ook scharen onder de 21ste eeuwse vaardigheden.

Op De Meent gaan we met respect met elkaar om, werken we samen en nemen we verantwoordelijkheid voor elkaar en onze omgeving.

Wij willen graag samenwerken met ouders en bedrijven in de buurt om van wereldonderwijs een succes van te maken. Daarom doen wij jaarlijks een beroep op ouders en bedrijven om een atelier in te richten. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief en onder