skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Tussenschoolse opvang

De kinderen hebben pauze van 12.00 tot 13.00 uur. Uw kind kan in de middagpauze naar huis maar kan ook op school overblijven. U bent daarbij flexibel in uw keuze van dagen (uw kind hoeft dus niet elke dag over te blijven).

Tijdens de pauze lunchen de leerkrachten samen met de kinderen. De lunchtijd bedraagt een half uur. Het andere half uur spelen de kinderen buiten op het plein, onder begeleiding van professionele medewerkers en vrijwilligers van Kinderstad. De groepen 1 tot en met 4 spelen op het voorplein, de groepen 5 tot en met 8 op het achterplein.

Het tarief is €0,60,- per overblijfbeurt per kind. U kunt hiervoor een strippenkaart op school kopen, €30,- per kaart, goed voor 50 overblijfbeurten. De leerkracht van uw kind houdt deze strippenkaart in beheer.

De professionele medewerkers en vrijwilligers van Kinderstad handelen conform het pedagogisch klimaat binnen de school. Hierover zijn duidelijke afspraken over overdracht en activiteiten tussen Kinderstad en school. Alle vrijwilligers en medewerkers van Kinderstad beschikken over een VOG. De vrijwilligers krijgen een cursusaanbod, toegespitst op pedagogisch handelen.