skip to Main Content

Vanaf januari 2019 zal Kinderstad de tussenschoolse opvang gaan organiseren. Een coördinator en vier professionele medewerkers van Kinderstad zullen samen met de huidige vrijwilligers de kinderen begeleiden bij het eten en buiten spelen. Het tarief is vastgesteld op €1,75 per overblijfbeurt per kind. In september heeft de leerlingenraad een overleg met Kinderstad en school om de wensen, mogelijkheden en afspraken te bespreken, uiteraard passend binnen het pedagogisch klimaat van de school. Op dit moment zijn al twee medewerkers van Kinderstad dagelijks op het schoolplein aanwezig om de vrijwilligers te ondersteunen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en afspraken.  Vanaf nu worden er geen strippenkaarten meer verkocht, u kunt de strippenkaarten die nog in uw bezit zijn gewoon opmaken. Ook hoeft u geen abonnement vooraf af te sluiten. U hoeft uw kind ook niet opnieuw aan te melden via de website of mail. De TSO houdt per klas bij welke kinderen, welke dag zijn overgebleven. In januari ontvangt u een factuur voor de genoten TSO per kind in de periode augustus – december. Tot en met december geldt het huidige tarief van €1,25 per keer, per kind.

Contact

Voor vragen over de TSO kunt u contact opnemen met de directeur Michel Herps via m.herps@bsdemeent.nl.