skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

Dankzij een grote groep TSO vrijwilligers kunnen onze kinderen iedere dag onder begeleiding op een leuke en vertrouwde manier overblijven op school. Om 12.00 uur eten de kinderen in hun eigen lokaal, waarbij een overblijfkracht toezicht houdt. Daarna kunnen de kinderen buiten spelen of meedoen aan de geplande activiteiten, zoals voetbal, knutselen en spelletjes. De binnen activiteiten worden vanaf november tot en met april georganiseerd.

Inschrijving 2018-2019

Vul hier het formulier in om uw kind in te schrijven voor de TSO in het nieuwe schooljaar. Ook voor het naderhand doorgeven van mutaties kunt u deze link gebruiken. Graag ontvangen wij uw inschrijving voor het nieuwe schooljaar voor 27 augustus a.s.

Inschrijven TSO

Betaling

De kosten voor Tussenschoolse Opvang zijn €50,- per dag voor het gehele jaar. Na inschrijving kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op NL56INGB0655033416 ten name van TSO De Meent, Waalre, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren). De betaling dient op 1 november 2018 te zijn voldaan, of – bij een betaling in twee termijnen – dient de laatste betaling op 1 februari 2019 te zijn voldaan.

Strippenkaart

Bij incidenteel overblijven kunt u een strippenkaart kopen. U kunt deze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.25 uur en 8.45 uur aanschaffen bij Martien in de aula. U kunt een 5 strippenkaart kopen à €7,50 of een 10 strippenkaart à €15,-.

Overblijfkracht worden?

Lijkt het u leuk om zelf overblijfkracht te worden? Neemt u dan contact met ons op. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding en uw kind kan op die dag kosteloos overblijven. Het is ook mogelijk dat u uw kind die nog niet op school zit meeneemt naar de BSO. Wij zouden het super vinden als u ons TSO team wilt komen versterken! Voor meer informatie en/of aanmelding neem contact op met Barbara Leijssen 06-30108084.

Contact

Tijdens de overblijf is altijd een van de TSO-coördinatoren aanwezig voor vragen. Voor vragen over de inschrijving of het abonnement kunt u contact opnemen met de penningmeester. Mail via tso@bsdemeent.nl.