skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Excellentie, Wetenschap en Techniek

De Meent is innovatief en ondernemend en bereidt leerlingen voor op de maatschappij van morgen. Innovatie en ontwikkeling zijn hierin kernwaarden naast respect, samenwerken en verantwoordelijkheid. Naast aandacht voor kennis is er nadrukkelijk ook aandacht voor het ontwikkelen van 21ste eeuws vaardigheden, zoals probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken, communiceren, ICT en creativiteit.

In integrale leerarrangementen in samenwerking met brainport partners en in projecten zoals Lego-League werken leerlingen aan de versterking van deze vaardigheden.

De Meent versterkt 21ste eeuwse vaardigheden van leerlingen vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Onze leerlingen leren samenwerkend om te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. Dit ervaringsgericht leren stimuleert de motivatie en betrokkenheid van kinderen en doet een beroep op hun creativiteit en ondernemingszin. Ze willen meer van het onderwerp weten en gaan op zoek naar antwoorden.