skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Coronaprotocol de Meent december 2021

Dit protocol beschrijft de inrichting van de logistiek en het onderwijs op basisschool de Meent naar aanleiding van de maatregelen in het basisonderwijs omtrent het coronavirus, ingaande maandag 29 november. Het is gebaseerd op het “Protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs (PCB)”, dat op 29 november is uitgegeven door de PO-raad.

Het protocol blijft van kracht totdat er nieuwe maatregelen vanuit overheidswege worden aangekondigd. Het beschrijft vooral de logistieke en veiligheidsconsequenties. Voor de uitgebreide thuisblijf- en quarantaineregels verwijzen we naar het PCB voor alle details.

Belangrijkste aandachtspunten

 • Ouders mogen niet in de school, tenzij de situatie daar om vraagt.
 • Oudergesprekken vinden plaats via Teams.
 • Vergaderingen met meer dan 4 personen vinden plaats via Teams.
 • Externen met onderwijsbelang mogen in de school, daarbij nemen zij de geldende regels in acht.
 • Volwassenen dragen een mondkapje bij het verplaatsen in en om de school.
 • De 1,5 meter-afstand regel tussen volwassenen is van kracht.
 • Dringend advies voor het dragen van een mondkapje op de gang voor kinderen vanaf groep 6.
 • Dringend advies voor tweemaal per week een zelftest voor personeel en kinderen vanaf groep 6.
 • Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen niet naar school. Alleen met een negatieve coronatest (geen zelftest) kunnen zij weer naar school, of anders 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Quarantaineregels RIVM/GGD zijn van kracht. Bij 1 of 2 besmettingen in een klas hoeft de klas in principe niet meer in quarantaine. Bij meer besmettingen beslist de GGD.
 • Extra hygiënemaatregelen zijn van kracht.
 • Zoveel mogelijk cohortering van de groepen, onderling contact tussen groepen wordt tot een minimum beperkt.
 • Gespreide schoolpauzes om drukte te voorkomen, deze zijn al standaard.

Basis
Alle leerlingen krijgen onderwijs op school, leerlingen zijn verplicht naar school te komen. Er is geen onderwijs op afstand en er is geen noodopvang, tenzij de volledige school gesloten is. Er zijn geen beperkende lesmaatregelen meer. Activiteiten zijn toegestaan, mits de 1,5 meter afstand tussen volwassenen onderling kan worden gewaarborgd.

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen, wordt met de beschikbare mogelijkheden les op afstand geboden.

Algemeen
De Meent volgt de richtlijnen Veiligheidrisico’s RIVM voor de onderwijssetting (zie bijlage PCB).

 • Specifieke aandacht voor het handhaven van de 1,5 meter regeling voor personeelsleden en volwassenen onderling.
 • Strikte aandacht voor de hygiënerichtlijnen.
 • Alle regels omtrent thuisblijven en quarantaine bij corona-gerelateerde klachten, zowel bij personeel, leerlingen als gezinsleden, worden strikt gevolgd. De adviezen van de GGD zijn daarbij leidend.
 • Afspraken met schoonmaakdienst voor intensieve dagelijkse schoonmaak.

Schooltijden, brengen en halen van kinderen

 • Iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of lopend.
 • Ouders mogen niet mee naar binnen.
 • Volwassenen dragen een mondkapje op het schoolplein.
 • Kinderen uit de bovenbouw (in ieder geval groep 6, 7 en 8) komen zoveel mogelijk alleen naar school. We stimuleren dit ook voor andere kinderen uit midden- en bovenbouw, daar waar mogelijk.
 • We hanteren als standaard gespreide schoolpauzes om drukte te voorkomen.
 • Zoveel mogelijk cohortering van de groepen, onderling contact tussen groepen wordt tot een minimum beperkt.

Hygiëne, ventilatie en veiligheid algemeen
De volgende hygiënemaatregelen zijn van kracht.

 • Handen wassen bij binnenkomst, voor het eten, na toiletbezoek en na buiten spelen.
 • Gebruik papieren handdoeken.
 • Hoesten, niezen in de ellenboog.
 • Elke klas heeft eigen zeep en schoonmaakmiddelen.
 • Chromebooks en materialen worden regelmatig schoongemaakt.
 • Toewijzen van toiletten per groep.
 • Met de schoonmaakdienst zijn afspraken over extra schoonmaak gevoelige onderdelen (toiletten, deurklinken, bureaus).
 • We maken dagelijks gebruik van de mechanische ventilatie. Daarnaast worden tijdens pauzes lokalen extra gelucht door deuren en ramen op te zetten. Ruimtes zonder mechanische ventilatie worden zoveel mogelijk, tijdens de pauzes staan alle ramen en deuren open. Ook tijdens lessen zal er zoveel mogelijk gelucht worden.
 • Traktaties bij verjaardagen zijn toegestaan, liefst verpakte. Houd de traktatie klein en met een zo gezond mogelijk karakter.

Externen

Externe professionals en vrijwilligers zijn toegestaan op school, mits wordt voldaan aan de gezondheidscheck.

Thuisblijfregels leerlingen en personeel, testbeleid
Zie voor uitgebreide informatie de richtlijnen in het PCB.

 • De richtlijnen van het RIVM en GGD zijn van kracht. Kinderen met milde verkoudheidsklachten mogen niet naar school, Alleen met een negatieve coronatest (geen zelftest) kunnen zij weer naar school, of anders 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
 • Personeel met klachten laat zich testen.
 • Dringend advies voor tweemaal per week een zelftest voor personeel en kinderen vanaf groep 6.
 • Zelftests kunnen niet worden ingezet bij eventuele klachten, daarvoor dient een PCR-test, al dan niet bij de GGD.

Quarantaine

Zie voor uitgebreide informatie de richtlijnen in het PCB.

 • Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
 • Bij 1 of 2 besmettingen in een klas hoeft de klas in principe niet meer in quarantaine. Bij meer besmettingen beslist de GGD.
 • Daar waar mogelijk wordt in geval van groepsquarantaine onderwijs op afstand geboden. Dit betreft de eerste vijf dagen van de quarantaine. Hierna, wanneer leerlingen weer naar school komen, ligt de eerste prioriteit weer bij het fysiek onderwijs.
 • Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine (bijv tijdens het wachten op een test), dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Vervangingsbeleid

Om het risico van “kruisbesmetting” te minimaliseren, zijn we terughoudend in het vervangen van leerkrachten bij afwezigheid, in verband met corona-gerelateerde klachten. Dit betekent dat bij de afwezigheid van een leerkracht de kans aanwezig is dat de gehele klas thuis moet blijven. Daar waar mogelijk vindt dan onderwijs op afstand plaats.

Er is bij afwezigheid van de leerkracht geen mogelijkheid tot noodopvang. We zijn terughoudend in het verspreiden van kinderen over andere groepen, zolang er geen duidelijkheid is of de klachten bij de leerkracht corona-gerelateerd zijn, we volgen hierbij het advies van de GGD. We trachten u zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele afwezigheid, in voorkomende gevallen kan het echter zijn, dat dit in de vroege ochtend is. Ook dan moeten de kinderen thuisblijven, op school is er geen mogelijkheid tot opvang.