skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Directeur/bestuurder

De directeur/bestuurder geeft samen met de bouwcoördinatoren leiding aan de school. Het team bestaat uit bouwcoördinatoren, kwaliteitsondersteuners, groepsleerkrachten, onderwijsassistent, managementondersteuner en een conciërge.

Directeur/bestuurder: Michel Herps

Toezichthoudend bestuur

Het bestuur van De Meent (Stichting Nutsscholen Aalst-Waalre) bewaakt de kwaliteit van de school en beoordeelt de managementrapportages van de directeur/bestuurder. In periodieke gesprekken wordt de opbrengsten en ontwikkelingen besproken in het licht van het schoolplan en jaarplan.

Leden

  • Voorzitter: Mascha Jacobsma
  • Penningmeester: Gjalt van Hes
  • Secretaris: Bauke Relker
  • Lid: Daan Loonen
  • Lid: Toine van den Berk
  • Lid: Marianne Hoogeveen
  • Lid: Myrte Weterings

Contact

bestuur@bsdemeent.nl
Stichting voor Nutsscholen Aalst-Waalre
T.a.v. het bestuur
Anemonelaan 2
5582 GC Waalre