skip to Main Content

Directeur / bestuurder

De directeur / bestuurder geeft samen met het managementteam leiding aan de school. Het team bestaat uit teamleiders, leerkrachtenondersteuners, een kwaliteitsondersteuner en de groepsleerkrachten. Daarnaast hebben wij een administratief medewerker en een conciërge.

Uitvoerend bestuurder: Hans Tromp (interim)

Toezichthoudend bestuur

Het bestuur van De Meent (Stichting Nutsscholen Aalst-Waalre) bewaakt de kwaliteit van de school en beoordeelt de managementrapportages van de directeur/bestuurder. In periodieke gesprekken wordt de opbrengsten en ontwikkelingen besproken in het licht van het schoolplan en jaarplan.

Leden

  • voorzitter: André Nieuwland
  • penningmeester: Gjalt van Hes
  • secretaris: Bauke Relker
  • lid: Daan Loonen (communicatie)
  • lid: Toine van den Berk (P&O)
  • lid: Anja Willems (onderwijs)

Contact

bestuur@bsdemeent.nl
Stichting voor Nutsscholen Aalst-Waalre
T.a.v. het bestuur
Anemonelaan 2
5582 GC Waalre