skip to Main Content

Directeur/bestuurder

De directeur/bestuurder geeft samen met de bouwcoördinatoren leiding aan de school. Het team bestaat uit bouwcoördinatoren, kwaliteitsondersteuners, groepsleerkrachten, onderwijsassistent, managementondersteuner en een conciërge.

Directeur/bestuurder: Michel Herps

Toezichthoudend bestuur

Het bestuur van De Meent (Stichting Nutsscholen Aalst-Waalre) bewaakt de kwaliteit van de school en beoordeelt de managementrapportages van de directeur/bestuurder. In periodieke gesprekken wordt de opbrengsten en ontwikkelingen besproken in het licht van het schoolplan en jaarplan.

Leden

  • directeur/bestuurder: Michel Herps
  • voorzitter: Mascha Jacobsma
  • penningmeester: Gjalt van Hes
  • secretaris: Bauke Relker
  • lid: Daan Loonen (Onderwijs)
  • lid: Toine van den Berk (P&O)
  • lid: Marianne Hoogeveen (Communicatie)

Contact

bestuur@bsdemeent.nl
Stichting voor Nutsscholen Aalst-Waalre
T.a.v. het bestuur
Anemonelaan 2
5582 GC Waalre