skip to Main Content
info@bsdemeent.nl 040 22 33 038

Methodes zijn op De Meent nog steeds een belangrijk leermiddel. Tegelijk ontstaan er geleidelijk steeds meer initiatieven voor andere vormen van leren, zoals het atelierleren. Dergelijke nieuwe aanpakken, beginnen bij enkele basisvragen: Wat willen we creëren, wat is de uitdaging? Wat gaan kinderen hierdoor leren en hoe gaan we het doen? Creëren doe je bij voorkeur niet alleen maar met elkaar. Door ideeën uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars inzichten en kwaliteiten. Creatieve oplossingen vinden voor een probleem vraagt erom dat je ‘Ja-maar’ vervangt door ‘Ja-en’. Dan vallen de blokkades weg en inspireer je anderen om ook nieuwe mogelijkheden tot stand te brengen.