skip to Main Content

Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren

Met ons aanbod Ondernemend, Onderzoekend, Ontwerpend leren (3-O leren) en aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en het functioneren in een pluriforme maatschappij. Tot de 21ste eeuwse vaardigheden behoren o.a. creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap en sociale vaardigheden.

Door ons Atelierleren, onze deelname aan de First Lego League en de Dutch Technology Week integreren we verschillende vaardigheden en raken leerlingen nóg beter toegerust voor hun toekomst. Het succes begint bij de leerkrachten die deze competenties verwerken in hun lespraktijk. Dit is een gezamenlijk ontwikkelingsdoel voor ons team.